Vetenskap och beprövad erfarenhet
UV745C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Våren 2027
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2027 - 28 feb 2027
Tillfälleskod: L4956
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2026 - 1 mar 2026
Tillfälleskod: L3987
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2025 - 2 mar 2025
Tillfälleskod: L2586
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 25 feb 2024
Tillfälleskod: L9436
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 26 feb 2023
Tillfälleskod: L9433
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 27 feb 2022
Tillfälleskod: L9530
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L9390
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 28 feb 2021
Tillfälleskod: L1841
Hösten 2020 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1923
Hösten 2020 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1924
Hösten 2020 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1925
Hösten 2020 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1926
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L3121