Pedagogik och didaktik, att vara lärare
UV251C / Kurs på grundnivå, 12 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: L2319
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L2256
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: ULV65
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 20 dec 2020
Tillfälleskod: L2209
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 20 dec 2020
Tillfälleskod: ULV96
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 22 dec 2019
Tillfälleskod: L9743
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 22 dec 2019
Tillfälleskod: ULV63
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 23 dec 2018
Tillfälleskod: L9719