Allmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar.
TV609A / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
26 aug 2019 - 12 jan 2020
Tillfälleskod: OD219
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 aug 2018 - 13 jan 2019
Tillfälleskod: OD521
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Tillfälleskod: TV609
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
22 aug 2016 - 8 jan 2017
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
24 aug 2015 - 10 jan 2016
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
25 aug 2014 - 17 jan 2015
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
26 aug 2013 - 10 jan 2014
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 aug 2012 - 12 jan 2013
Tillfälleskod: OD609
Hösten 2011
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 sep 2011 - 14 jan 2012
Tillfälleskod: OD609