Materialval
MT164A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2024 - 24 mar 2024
Tillfälleskod: TS380
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: TS002
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: TS224
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 28 mar 2021
Tillfälleskod: TS087
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 29 mar 2020
Tillfälleskod: TS927