Verksamhetsförlagd utbildning IV
VU744B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
1 sep 2025 - 9 nov 2025
Tillfälleskod: L3613