Verksamhetsförlagd utbildning III
VU743B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
6 nov 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: L3612