Verksamhetsförlagd utbildning III
VU723C / Kurs på avancerad nivå, 12 hp
Hösten 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
5 okt 2026 - 6 dec 2026
Tillfälleskod: L4949
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 okt 2025 - 7 dec 2025
Tillfälleskod: L3991
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 okt 2025 - 7 dec 2025
Tillfälleskod: L4948
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 okt 2024 - 8 dec 2024
Tillfälleskod: L3990