Verksamhetsförlagd utbildning I
VU241B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
14 feb 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: L3610