Specialpedagogiska villkor och uppdrag
UV254B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2024 - 10 nov 2024
Tillfälleskod: L4552
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: L4550
Våren 2023 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: L3586
Våren 2022 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: L3538
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 28 mar 2021
Tillfälleskod: L3537