Undervisningens organisation och praktik, pedagogik och didaktik
UV253B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Eftermiddag, 25% studietakt
28 aug 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: L5403
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Eftermiddag, 25% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: L3585
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Eftermiddag, 25% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: L2804
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Eftermiddag, 25% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: L2802