Skolväsendets historia, samhällsuppdrag och villkor
UV251B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 27 feb 2022
Tillfälleskod: L3580
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 28 feb 2021
Tillfälleskod: L2786
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 23 feb 2020
Tillfälleskod: L2736