Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit
TV124A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
23 jan 2023 - 11 jun 2023
Tillfälleskod: OD134
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
24 jan 2022 - 12 jun 2022
Tillfälleskod: OD124
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
25 jan 2021 - 13 jun 2021
Tillfälleskod: OD124
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Tillfälleskod: TV124
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: TV124