Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv
SL232B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: L3591
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: L2792
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: L2851
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: L2784
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: L2744
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: VAL90
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: L1759
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
11 nov 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: L1675
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 nov 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: L9171
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 nov 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: ULV62
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 nov 2017 - 14 jan 2018
Anmälningskod: L9007
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2016 - 15 jan 2017
Anmälningskod: L8541
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2015 - 17 jan 2016
Anmälningskod: L7083
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
10 nov 2014 - 18 jan 2015
Anmälningskod: L6674
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
11 nov 2013 - 19 jan 2014
Anmälningskod: L6321
Hösten 2012
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 nov 2012 - 20 jan 2013
Anmälningskod: L5949