Omvårdnad: Forskningsmetodik
SB713A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
7 nov 2022 - 13 jan 2023
Tillfälleskod: SB713
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
8 nov 2021 - 14 jan 2022
Tillfälleskod: SB713
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
9 nov 2020 - 15 jan 2021
Tillfälleskod: SB713
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
11 nov 2019 - 17 jan 2020
Tillfälleskod: SB713
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
12 nov 2018 - 18 jan 2019
Tillfälleskod: SB713