Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
SB712A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 12 jan 2024
Tillfälleskod: SB712
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 13 jan 2023
Tillfälleskod: SB712
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 14 jan 2022
Tillfälleskod: SB712
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 15 jan 2021
Tillfälleskod: SB712
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 17 jan 2020
Tillfälleskod: SB712
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 18 jan 2019
Tillfälleskod: SB712