Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession
SB711A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 3 nov 2023
Tillfälleskod: SB711
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 4 nov 2022
Tillfälleskod: SB711
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 5 nov 2021
Tillfälleskod: SB711
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 6 nov 2020
Tillfälleskod: SB711
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 8 nov 2019
Tillfälleskod: SB711
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 9 nov 2018
Tillfälleskod: SB711