Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter
OM111B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2024 - 17 jan 2025
Tillfälleskod: 111OM
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2024 - 31 maj 2024
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 12 jan 2024
Tillfälleskod: 111OM
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 2 jun 2023
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
26 aug 2022 - 13 jan 2023
Tillfälleskod: 111OM
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 3 jun 2022
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
26 aug 2021 - 14 jan 2022
Tillfälleskod: OM1B1
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 4 jun 2021
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
27 aug 2020 - 15 jan 2021
Tillfälleskod: OM11B
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 5 jun 2020
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2019 - 17 jan 2020
Tillfälleskod: OM11B
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 7 jun 2019
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2018 - 18 jan 2019
Tillfälleskod: OM11B
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 1 jun 2018
Tillfälleskod: OM111
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 12 jan 2018
Tillfälleskod: OM111
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 2 jun 2017
Tillfälleskod: OM111