Leadership and Organisation: Master Thesis
OL675E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2025 - 8 jun 2025
Tillfälleskod: US225
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 2 jun 2024
Tillfälleskod: US098
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: US970
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: US753