Leadership and Organisation: Societal Changes - Power and Resistance
OL672E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 nov 2023 - 14 jan 2024
Anmälningskod: 34019
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 nov 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: 24019
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: US966
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: US742