Projektledning I
OL102A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 14015
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 04015
Hösten 2019
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Anmälningskod: 94023
Hösten 2018
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Anmälningskod: 84023
Våren 2018
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 84007
Hösten 2017
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Anmälningskod: 74023
Våren 2017
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Anmälningskod: 74007
Hösten 2016
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2017
Anmälningskod: 64015
Våren 2016
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Anmälningskod: 64006
Hösten 2015
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 17 jan 2016
Anmälningskod: 54208
Våren 2015
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Anmälningskod: 54006
Hösten 2014
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 18 jan 2015
Anmälningskod: 72056
Våren 2014
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Anmälningskod: 72006
Hösten 2013
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Anmälningskod: 64044
Våren 2013
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Anmälningskod: 46109
Hösten 2012
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2012 - 20 jan 2013
Anmälningskod: 46067
Våren 2012
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2012 - 3 jun 2012
Anmälningskod: 36161
Hösten 2011
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2011 - 15 jan 2012
Anmälningskod: 36071
Våren 2011
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2011 - 7 jun 2011
Anmälningskod: 27066
Hösten 2010
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2010 - 18 jan 2011
Anmälningskod: 27027
Våren 2010
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2010 - 7 jun 2010
Anmälningskod: 09568
Hösten 2009
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2009 - 18 jan 2010
Anmälningskod: 09525
Våren 2009
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2009 - 7 jun 2009
Anmälningskod: 05130
Hösten 2008
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2008 - 18 jan 2009
Anmälningskod: 05005
Våren 2008
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2008 - 5 jun 2008
Anmälningskod: 02687
Hösten 2007
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
4 sep 2007 - 17 jan 2008
Anmälningskod: 02592