Naturorientering, teknik och lärande: kemi och biologi
NO234B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 jun 2024 - 11 aug 2024
Tillfälleskod: L4565
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
5 jun 2023 - 13 aug 2023
Tillfälleskod: L4564
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
6 jun 2022 - 14 aug 2022
Tillfälleskod: L4548