Teknik för lärare, åk 1-6, I
NM174F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: 26017
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 16050
Hösten 2020
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 06110
Hösten 2019
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Anmälningskod: 96014
Hösten 2019
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: ULV97
Våren 2019
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Anmälningskod: 96125
Hösten 2018
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Anmälningskod: 86075
Våren 2018 INSTÄLLT
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 86074
Hösten 2017
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Anmälningskod: 76113
Våren 2017 INSTÄLLT
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Anmälningskod: 76112
Hösten 2016
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2017
Anmälningskod: 66093
Våren 2016
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Anmälningskod: 66092
Hösten 2015
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
31 aug 2015 - 17 jan 2016
Anmälningskod: 56203
Våren 2015
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 25% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Anmälningskod: 56058
Hösten 2013 INSTÄLLT
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 25% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Anmälningskod: 60250