Environmental Economics: Introduction
MV232E / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 1 okt 2023
Tillfälleskod: US129
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 2 okt 2022
Tillfälleskod: US063
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 3 okt 2021
Tillfälleskod: US906