Phase Transformations
MT641A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
7 nov 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: TS421
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: TS953
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
8 nov 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 18224
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 08418
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
9 nov 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: TS753
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
11 nov 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: TS302