Materials Engineering
MT640A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: TS409
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: TS950
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Anmälningskod: 18223
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Anmälningskod: 08415
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: TS750
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: TS300