Statistical Methods for Data Science
MA660E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: TS015
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: TS290
Hösten 2022
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Anmälningskod: 28257
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Anmälningskod: 18220
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: TS959
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: TS770