Modeling and Simulation
MA622A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: TS957
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: TS758
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: TS308