Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap
LL211P / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
20 sep 2021 - 6 feb 2022
Tillfälleskod: VAL51
Våren 2021
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
1 feb 2021 - 20 jun 2021
Tillfälleskod: VAL06
Hösten 2020
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
14 sep 2020 - 7 feb 2021
Tillfälleskod: VAL40
Våren 2020
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
27 jan 2020 - 14 jun 2020
Tillfälleskod: VAL01
Hösten 2019
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
18 sep 2019 - 2 feb 2020
Tillfälleskod: VAL40
Våren 2019
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
28 jan 2019 - 16 jun 2019
Tillfälleskod: VAL01
Hösten 2018
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
17 sep 2018 - 3 feb 2019
Tillfälleskod: VAL45
Våren 2018
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
29 jan 2018 - 17 jun 2018
Tillfälleskod: VAL01
Hösten 2017
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
18 sep 2017 - 4 feb 2018
Tillfälleskod: VAL01
Våren 2017
Inom program
Distans
Flexibel, 50% studietakt
1 feb 2017 - 13 jun 2017
Tillfälleskod: VAL50
Hösten 2016
Inom program
Distans
Flexibel, 50% studietakt
12 sep 2016 - 5 feb 2017
Tillfälleskod: VAL01
Våren 2016
Fristående kurs
Distans
Flexibel, 50% studietakt
3 feb 2016 - 14 jun 2016
Tillfälleskod: VAL50
Hösten 2015
Fristående kurs
Distans
Flexibel, 50% studietakt
16 sep 2015 - 2 feb 2016
Tillfälleskod: VAL13
Våren 2015
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
28 jan 2015 - 16 jun 2015
Tillfälleskod: VAL69