Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete
KS116F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Våren 2022
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Anmälningskod: 26001
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 06215
Våren 2020 INSTÄLLT
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Anmälningskod: 06008
Våren 2018
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 86045
Våren 2013
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Anmälningskod: 40110
Våren 2013
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 apr 2013 - 9 jun 2013
Anmälningskod: 40109
Våren 2012 INSTÄLLT
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
19 jan 2012 - 6 jun 2012
Anmälningskod: 30263
Våren 2012
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 mar 2012 - 6 jun 2012
Anmälningskod: 30146
Våren 2011
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 mar 2011 - 7 jun 2011
Anmälningskod: 20104
Våren 2010
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
18 jan 2010 - 7 jun 2010
Anmälningskod: 08082
Våren 2010
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 mar 2010 - 7 jun 2010
Anmälningskod: 08083
Våren 2009 INSTÄLLT
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
19 jan 2009 - 7 jun 2009
Anmälningskod: 04264
Hösten 2008
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
10 nov 2008 - 18 jan 2009
Anmälningskod: 04122
Våren 2008
Fristående kurs
Malmö
Kvällstid, 50% studietakt
18 jan 2008 - 5 jun 2008
Anmälningskod: 02050