Media and Communication Studies: Master's (One-Year) Thesis
KK644B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2023
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
27 mar 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: K3407
Våren 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
28 mar 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: K3096
Våren 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
29 mar 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: K3477
Våren 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
30 mar 2020 - 7 jun 2020
Tillfälleskod: K3723
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
1 apr 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: K3326
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
26 mar 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3439
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
27 mar 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: K3710
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
4 apr 2016 - 12 jun 2016
Tillfälleskod: K3029