Media and Communication Studies: Collaborative Media
KK642B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2023
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: K3403
Våren 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: K3093
Våren 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 21 feb 2021
Tillfälleskod: K3475
Våren 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 23 feb 2020
Tillfälleskod: K3709
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 24 feb 2019
Tillfälleskod: K3303
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 18 feb 2018
Tillfälleskod: K3437
Våren 2017
Inom program
Distans
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 26 mar 2017
Tillfälleskod: K3707
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
19 jan 2016 - 28 feb 2016
Tillfälleskod: K3027