Media and Communication Studies: Understanding the Creative Industries
KK641B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: K3323
Hösten 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: K3091
Hösten 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: K3474
Hösten 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Tillfälleskod: K3708
Hösten 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Tillfälleskod: K3301
Hösten 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Tillfälleskod: K3436
Hösten 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2017
Tillfälleskod: K3706
Hösten 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
9 nov 2015 - 18 jan 2016
Tillfälleskod: K3026