New Media, ICT and Development
KK622C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2024
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2024 - 10 nov 2024
Tillfälleskod: K3621
Hösten 2023
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: K3399
Hösten 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: K3114
Hösten 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: K3462
Hösten 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: K3193
Våren 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 29 mar 2020
Tillfälleskod: K3066
Hösten 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: K3404
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 31 mar 2019
Tillfälleskod: K3416
Hösten 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: K3451
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 25 mar 2018
Tillfälleskod: K3445
Hösten 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 5 nov 2017
Tillfälleskod: K3717
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 26 mar 2017
Tillfälleskod: K3555
Hösten 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2016 - 6 nov 2016
Tillfälleskod: K3987
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 27 mar 2016
Tillfälleskod: K3039
Hösten 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2015 - 8 nov 2015
Tillfälleskod: K3451
Våren 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 29 mar 2015
Tillfälleskod: K3447
Hösten 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2014 - 9 nov 2014
Tillfälleskod: K3359
Våren 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 30 mar 2014
Tillfälleskod: K3250
Hösten 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Tillfälleskod: K3247
Våren 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: K3251
Hösten 2012
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 25% studietakt
1 sep 2012 - 18 jan 2013
Tillfälleskod: K3102