Communication, Culture and Media Analysis
KK621C / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2023
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: K3102
Våren 2022
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: K3113
Våren 2021
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: K3461
Våren 2020
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Tillfälleskod: K3192
Våren 2019
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: 82403
Våren 2018
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3450
Våren 2017
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: K3715
Våren 2016
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 15% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Tillfälleskod: K3978
Våren 2015
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Tillfälleskod: K3450
Våren 2014
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: K3358
Våren 2013
Inom program
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: K3178