Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieprojekt termin 4
KK447A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 25% studietakt
16 jan 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: K3033
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 25% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: K3941
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 33% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: K3973