Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritiska perspektiv på medietexter
KK441A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 67% studietakt
27 feb 2023 - 16 apr 2023
Tillfälleskod: K3630
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 67% studietakt
28 feb 2022 - 17 apr 2022
Tillfälleskod: K3021
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 67% studietakt
1 mar 2021 - 18 apr 2021
Tillfälleskod: K3917
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 67% studietakt
2 mar 2020 - 19 apr 2020
Tillfälleskod: K3967