Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete
KK429A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 75% studietakt
2 okt 2023 - 7 jan 2024
Tillfälleskod: K3034
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 75% studietakt
3 okt 2022 - 8 jan 2023
Tillfälleskod: K3946
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 75% studietakt
4 okt 2021 - 9 jan 2022
Tillfälleskod: K3975
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
22 feb 2021 - 2 maj 2021
Tillfälleskod: K3416
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
24 feb 2020 - 3 maj 2020
Tillfälleskod: K3762
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
25 feb 2019 - 5 maj 2019
Tillfälleskod: K3897
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 feb 2018 - 29 apr 2018
Tillfälleskod: K3679
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 feb 2017 - 30 apr 2017
Tillfälleskod: K3469
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
22 feb 2016 - 1 maj 2016
Tillfälleskod: K3428
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
23 feb 2015 - 3 maj 2015
Tillfälleskod: K3425
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
24 feb 2014 - 4 maj 2014
Tillfälleskod: K3422