Design and Social Innovation
KD644A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: K3537
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: K3951
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: K3469
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: K3187
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: K3389
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: K3427
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 5 nov 2017
Tillfälleskod: K3702
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 6 nov 2016
Tillfälleskod: K3991
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 nov 2015 - 17 jan 2016
Tillfälleskod: K3442
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
10 nov 2014 - 18 jan 2015
Tillfälleskod: K3353
Hösten 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 10 nov 2013
Tillfälleskod: K3173