Interaction Design: Thesis Project I
KD643A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 mar 2023 - 4 jun 2023
Tillfälleskod: K3188
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 mar 2022 - 5 jun 2022
Tillfälleskod: K3949
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 mar 2021 - 6 jun 2021
Tillfälleskod: K3468
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 mar 2020 - 7 jun 2020
Tillfälleskod: K3186
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 apr 2019 - 9 jun 2019
Tillfälleskod: K3388
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
26 mar 2018 - 3 jun 2018
Tillfälleskod: K3404
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 mar 2017 - 4 jun 2017
Tillfälleskod: K3699
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 mar 2016 - 5 jun 2016
Tillfälleskod: K3983
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 mar 2015 - 7 jun 2015
Tillfälleskod: K3441
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 mar 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: K3350
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
1 apr 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: K3183