Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 apr 2025 - 4 maj 2025
Tillfälleskod: US297
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 apr 2024 - 28 apr 2024
Tillfälleskod: US151
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
5 apr 2023 - 30 apr 2023
Tillfälleskod: US015
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 apr 2022 - 1 maj 2022
Tillfälleskod: US873
Våren 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 mar 2021 - 28 mar 2021
Tillfälleskod: US675
Våren 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 mar 2020 - 29 mar 2020
Tillfälleskod: US581
Våren 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
4 mar 2019 - 31 mar 2019
Tillfälleskod: US480
Våren 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
26 feb 2018 - 25 mar 2018
Tillfälleskod: US388
Våren 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 feb 2017 - 26 mar 2017
Tillfälleskod: US296
Våren 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 feb 2016 - 27 mar 2016
Tillfälleskod: US131
Våren 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 mar 2015 - 29 mar 2015
Tillfälleskod: US795
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 mar 2014 - 30 mar 2014
Tillfälleskod: US685
Våren 2013
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
5 mar 2013 - 31 mar 2013
Anmälningskod: 46117