Globalisation, Sport and Health
IV602G / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: L5101
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L3732
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L1550
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: L1475
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: L1021