SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I
IS224F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Hösten 2023
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 14 jan 2024
Anmälningskod: 36050
Hösten 2022
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: 26097
Hösten 2022
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: VAL77
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 16274
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: 37ULV
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: VAL73