International Relations I
IR110L / Kurs på grundnivå, 30 hp
Hösten 2022
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: 21712
Våren 2022
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Anmälningskod: 21027
Hösten 2021
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 11712
Våren 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Anmälningskod: 11721
Hösten 2020
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 01712
Våren 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Anmälningskod: 01721
Hösten 2019
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Anmälningskod: 91712
Hösten 2018
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Anmälningskod: 81712
Våren 2018
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 81702
Våren 2018
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 81333
Hösten 2017
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Anmälningskod: 71710
Våren 2017
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Anmälningskod: 71652
Hösten 2016
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2017
Anmälningskod: 61710
Våren 2016
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Anmälningskod: 61410
Hösten 2015
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 17 jan 2016
Anmälningskod: 51400
Våren 2015
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Anmälningskod: 51030
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 18 jan 2015
Anmälningskod: 71301
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Anmälningskod: 65410
Hösten 2013
Fristående och inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 20 jan 2014
Anmälningskod: 65920