IMER: Advanced Studies
IM610L / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: GP416