Gender and Sports II
IF620E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Våren 2022
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
6 jun 2022 - 10 jul 2022
Anmälningskod: 26091
Våren 2020
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
8 jun 2020 - 12 jul 2020
Anmälningskod: 06051
Våren 2018
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
4 jun 2018 - 8 jul 2018
Anmälningskod: 86008
Våren 2017
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
5 jun 2017 - 9 jul 2017
Anmälningskod: 76164
Våren 2016
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
6 jun 2016 - 10 jul 2016
Anmälningskod: 66126
Våren 2014
Sommarkurs
Distans
Blandad undervisningstid, 100% studietakt
9 jun 2014 - 13 jul 2014
Anmälningskod: 60358