Handikapprätt
HS139A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Våren 2022
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 3 jun 2022
Anmälningskod: 25203
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 14 jan 2022
Anmälningskod: 15472
Våren 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 4 jun 2021
Anmälningskod: 15471
Hösten 2020
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 15 jan 2021
Anmälningskod: 05472
Våren 2020
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 5 jun 2020
Anmälningskod: 05471
Hösten 2019
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 17 jan 2020
Anmälningskod: 95472
Våren 2019
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 7 jun 2019
Anmälningskod: 95471
Hösten 2018
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 18 jan 2019
Anmälningskod: 85472
Våren 2018
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 1 jun 2018
Anmälningskod: 85453
Hösten 2017
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 12 jan 2018
Anmälningskod: 75861
Våren 2017
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 2 jun 2017
Anmälningskod: 75341
Hösten 2016
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2016 - 13 jan 2017
Anmälningskod: 65650
Våren 2016
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 3 jun 2016
Anmälningskod: 65051
Hösten 2015
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2015 - 15 jan 2016
Anmälningskod: 55653
Våren 2015
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 5 jun 2015
Anmälningskod: 55070
Hösten 2014
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2014 - 16 jan 2015
Anmälningskod: 77054
Våren 2014
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Anmälningskod: 66078
Hösten 2013
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Anmälningskod: 66076
Våren 2013
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 7 jun 2013
Anmälningskod: 48104
Hösten 2012
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2012 - 18 jan 2013
Anmälningskod: 48103
Våren 2012
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2012 - 7 jun 2012
Anmälningskod: 38006
Hösten 2011
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2011 - 15 jan 2012
Anmälningskod: 38005
Våren 2011
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2011 - 7 jun 2011
Anmälningskod: 28054
Hösten 2010
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2010 - 18 jan 2011
Anmälningskod: 28053
Våren 2010
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2010 - 7 jun 2010
Anmälningskod: 11096
Hösten 2009
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2009 - 15 jan 2010
Anmälningskod: 11093
Våren 2009
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2009 - 5 jun 2009
Anmälningskod: 04471
Hösten 2008
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2008 - 18 jan 2009
Anmälningskod: 04427