Funktionshinder i samhället
HS113C / Kurs på grundnivå, 30 hp
Våren 2022
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 13 jan 2023
Anmälningskod: 25451
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 3 jun 2022
Anmälningskod: 15465