Historia och lärande: Metoder i historia och historiedidaktik
HL705C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Våren 2027
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 mar 2027 - 28 mar 2027
Tillfälleskod: L4068
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 mar 2026 - 29 mar 2026
Tillfälleskod: L3188
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 mar 2025 - 30 mar 2025
Tillfälleskod: L2487
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
26 feb 2024 - 24 mar 2024
Tillfälleskod: L2440
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 feb 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: L9012
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 feb 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: L9013