Historia och lärande: Teori och temporalitet
HL704C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Hösten 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
7 dec 2026 - 17 jan 2027
Tillfälleskod: L4067
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
8 dec 2025 - 18 jan 2026
Tillfälleskod: L3187
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 dec 2024 - 19 jan 2025
Tillfälleskod: L2486
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
4 dec 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: L2439
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
5 dec 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: L9011
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
6 dec 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: L9506