Artificial intelligence for data science
DA631E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 14 jan 2024
Tillfälleskod: TS016
Hösten 2022 INSTÄLLT
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: TS292
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Tillfälleskod: TS293
Hösten 2022
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 15 jan 2023
Anmälningskod: 28321
Hösten 2021
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 18039
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Tillfälleskod: TS958
Hösten 2020
Fristående kurs
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 08438
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Tillfälleskod: TS762